Ventilation är den process som innebär utbyte av luft mellan atmosfären och lungorna. 
Vi erbjuder kompletta lösningar inom ventilation både för stora lokaler och för mindre kök. Leveranstiden är kort, eftersom vi har eget lager. Nu är vi även återförsäljare åt Flexit.no


 

God ventilation inomhus uppnås av komponenter som ventilations- aggregat, fläktar och ljuddämpning. 


IMG_8469.jpg